O ile w 2018 r. dane wymagające natychmiastowego przetworzenia poza centralnym data center stanowiły zaledwie 10 proc. wszystkich informacji generowanych przez przedsiębiorstwa, o tyle według tych samych przewidywań już niebawem, bo w 2025 r., aż 75 proc. danych będzie powstawać poza chmurą i tam też będą one przetwarzane. To znacząco wpłynie na wzrost popytu na przetwarzanie brzegowe.

Przetwarzanie brzegowe (edge computing) polega na obsłudze danych poza chmurą i poza scentralizowanymi strukturami centrum danych, możliwie jak najbliżej rzeczywistego miejsca powstawania tych informacji. W ten sposób zauważalnie skraca się czas potrzebny na analizę danych i reakcję na nie, umożliwiając aplikacjom i systemom reagowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Ponieważ chmura obliczeniowa nie została zaprojektowana do przetwarzania dużych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, potrzebne są samodzielne centra danych typu Edge, dopasowane do konkretnych potrzeb ich użytkowników. Doskonale sprawdzą się one w tych dziedzinach i gałęziach gospodarki, w których minimalizacja opóźnień w przesyle danych ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu procesów i funkcjonowania danego podmiotu w ogóle.

Dobrym przykładem może być branża farmaceutyczna, przemysł, telekomunikacja czy sektor finansowy. Kolejną doskonałą przestrzenią do wykorzystania rozwiązań opartych na przetwarzaniu brzegowym jest znajdujący zastosowanie w wielu branżach Internet Rzeczy (IoT) oraz szeroko rozumiany Przemysł 4.0 – w obu tych przypadkach kluczowe są najszybsza analiza dostępnych danych i ich błyskawiczne przesyłanie.

Wybór poprzedzony rzetelną analizą

Inwestycja w najnowsze technologie typu Edge Data Center nigdy nie powinna być realizowana w nieprzemyślany sposób, dlatego w każdym przypadku konieczna jest gruntowna analiza następujących kwestii:

    • warunki, w jakich ma docelowo funkcjonować Edge Data Center, w tym czynniki środowiskowe (wahania temperatury, obecność kurzu i wilgoci, jakość powietrza itd.);

    • redundancja – czyli duplikacja (bądź inne zwielokrotnienie) konkretnych funkcji albo elementów w obrębie danej struktury IT, dzięki czemu ryzyko wystąpienia przestojów jest skutecznie zredukowane;

    • sposób zarządzania i monitorowania infrastruktury IT – warto zadbać o to, by kontrolę dało się sprawować nie tylko fizycznie, ale również w sposób zdalny;

    • skalowalność – ma szczególne znaczenie zwłaszcza tam, gdzie dostępna jest wyłącznie ograniczona przestrzeń, której użytkowanie należy zoptymalizować;

    • bezpieczeństwo – zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla danych zarówno w wymiarze fizycznym (zanieczyszczenie, pył, woda, wyładowania elektrostatyczne, pożar, woda gaśnicza, gazy korozyjne, a nawet wybuch czy też obciążenie gruzem), jak i w odniesieniu do zagrożeń związanych z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych – np.  włamanie i kradzież, wandalizm.

Następny krok polega na zaprojektowaniu infrastruktury brzegowej zgodnie ze specyfikacją inwestora i z uwzględnieniem dostępnego budżetu. Dopiero na ostatnim etapie prac powstaje właściwa infrastruktura IT, której poszczególne elementy łączy się ze sobą i weryfikuje pod względem zgodności z założeniami i z przyjętym projektem. Warto dodać, że infrastruktura brzegowa jest w trakcie eksploatacji monitorowana, co ma pozwolić na optymalizację jej działania poprzez odpowiednie modyfikacje.

Rozwiązania przetwarzania brzegowego Rittal Edge Data Center

W ofercie Rittal znajduje się szeroka gama rozwiązań z zakresu przetwarzania brzegowego, od pojedynczych elementów po kompletne, gotowe do użytku centra danych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

    • standaryzowane centrum danych Secure Edge Data Center (SEDC) – solidne, gotowe pod klucz centrum danych zaprojektowane do wykorzystania w środowiskach przemysłowych; zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią, pyłem i brudem, jest również wyposażone w redundantne zasilanie, wydajny system chłodzenia i system gaszenia pożarów;

    • bezpieczna szafa w sejfie Rittal Micro Data Center Level E – w skład tego mikrocentrum danych wchodzi szafa IT, chłodzenie, zasilanie, systemy przeciwpożarowe (detekcja i gaszenie) oraz monitoring; skutecznie chroni przed zagrożeniami fizycznymi (włamanie, pożar i in.), jak też posiada najwyższy stopień certyfikowanego bezpieczeństwa IT oraz danych;

    • skalowalne centrum danych Rittal SMDC – to rozwiązanie pozwala uzyskać najniższe opóźnienia w całej sieci, dzięki czemu doskonale sprawdza się w organizacjach rządowych i państwowych; w skład centrum danych wchodzi szafa IT, chłodzenie, rozdział mocy, systemy bezpieczeństwa, detekcji i gaszenia pożaru oraz monitoring IT;

    • energooszczędne centrum danych RiMatrix Edge Data Center – ekologiczne, przyjazne dla środowiska centrum danych składające się z szaf rack IT, chłodzenia, zasilania, monitoringu oraz pomieszczenia bezpieczeństwa HVR; cechuje się niezwykle wysoką skalowalnością i może być instalowane w istniejących budynkach bez ingerencji w architekturę obiektu.

Mikrocentra danych Edge Data Center to sprawdzone, w pełni bezpieczne rozwiązania, opracowane z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. W rezultacie spełniają one wszystkie normy i wytyczne międzynarodowe, a w wielu przypadkach uzyskane parametry są wyższe niż te oczekiwane. Rittal oferuje swoim partnerom i klientom także pełne wsparcie, dostęp do potrzebnych materiałów technicznych oraz doradztwo i serwis na każdym etapie prac wdrożeniowych, jak również po ich zakończeniu.

Więcej informacji na temat rozwiązań Edge Data Center firmy Rittal można znaleźć tutaj.

Kontakt dla partnerów:  

Rittal
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 310 06 00
www.rittal.pl