Według Gartnera 74 proc. dyrektorów finansowych twierdzi, że model zdalnej pracy w dużym stopniu zostanie utrzymany na stałe, co przekłada się na powstawanie nowych zagrożeń. Zdalni pracownicy korzystają z prywatnych i słabo zabezpieczonych sieci, przesyłają poufne informacje za pośrednictwem nieodpowiednio chronionych rozwiązań do współpracy, są też bardziej podatni na ataki typu spear phishing.

Wśród kluczowych wyzwań, przed którymi stanęły przedsiębiorstwa, najważniejszym jest umożliwienie bezpiecznego korzystania z firmowych i prywatnych urządzeń IT w celu uzyskania dostępu do sieci z zastosowaniem uwierzytelniania wieloskładnikowego. Należy także zminimalizować korzystanie z VPN-ów jako metody, która daje zbyt duże uprawnienia zdalnie łączącym się osobom i jest częstą przyczyną powodzenia ataków. Aby umożliwić wydajną pracę z domu należy też ułatwić administratorom kontrolę nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa łączących się z firmową infrastrukturą zdalnych pracowników. Wszystkie te funkcje zapewnia TeamViewer Tensor.

Gwarancja dostępu bez ryzyka przestojów

TeamViewer Tensor to w całości bazująca na architekturze SaaS usługa chmurowa, która gwarantuje bezpieczny dostęp do firmowej infrastruktury z dowolnego urządzenia, także w modelu BYOD.

Oprócz zdalnego dostępu do firmowych zasobów, TeamViewer umożliwia również odbywanie audio- i wideokonferencji z dowolnego urządzenia, a także nagrywanie ich. Spotkania te są szyfrowane i wyposażone w funkcję blokowania dostępu nieuprawnionym uczestnikom.

Szczególnie bogata funkcjonalność dotyczy jednak bezpieczeństwa łączących się z firmową infrastrukturą urządzeń. Administratorzy mogą skorzystać z modułu TeamViewer Remote Management, aby w proaktywny sposób wykrywać problemy w infrastrukturze IT i sprzęcie użytkowników oraz zapobiegać nieplanowanym przestojom i utracie danych. Monitorowaniu mogą podlegać takie informacje o urządzeniu, jak: przestrzeń dyskowa, wykorzystanie procesora, dzienniki zdarzeń, procesy oraz stan aktualizacji systemu, oprogramowania antywirusowego i innych aplikacji. Dzięki współpracy z firmą Malwarebytes zapewniona jest również ochrona urządzeń końcowych przed wirusami, trojanami, oprogramowaniem ransomware i exploitami dnia zerowego.

Równie ważne są także zabezpieczenia samego połączenia inicjowanego przez TeamViewer Tensor. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniami są w pełni szyfrowane 256-bitowym kluczem, co gwarantuje ich ochronę bez potrzeby stosowania tunelowania VPN, a także zgodność z regulacjami prawnymi, w tym RODO. Wbudowano także mechanizm scentralizowanego zarządzania hasłami, zgodnie z firmowymi regułami uwierzytelniania. Zasady dostępu mogą być definiowane i egzekwowane na poziomie użytkownika/konta, grupy lub urządzenia.

Dzięki mechanizmowi jednokrotnego logowania (SSO) zapewniona jest większa kontrola działu IT nad udostępnianiem i dezaktywowaniem kont użytkowników korporacyjnych w usłudze TeamViewer Tensor (np. dostęp tylko dla użytkowników z firmowymi adresami e-mail). Również dostęp osób odpowiedzialnych za obsługę tego narzędzia jest warunkowany – w zależności od stanowiska i kompetencji można przypisać różne uprawnienia. Ułatwiono także jego wdrażanie – TeamViewer Tensor można instalować i aktualizować jego agenty w trybie cichym na wszystkich komputerach i urządzeniach mobilnych w firmie.

Typowe zastosowania TeamViewer Tensor  

 

  • Zdalne wsparcie dla pracowników i pomoc w rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach i urządzeniach.
  • Zdalny dostęp do serwerów, maszyn produkcyjnych i innych urządzeń w celu monitorowania, zarządzania nimi i prowadzenia prac konserwacyjnych.
  • Praca zdalna z bezpiecznym dostępem do komputerów stacjonarnych, serwerów i firmowych systemów, bez konieczności korzystania z sieci VPN.
  • Centralne zdalne monitorowanie i zarządzanie komputerami, innymi urządzeniami i ich oprogramowaniem, a także aplikacjami na sprzęcie mobilnym.
  • Efektywna obsługa klientów i użytkowników stron internetowych za pomocą bezpiecznego udostępniania ekranu i modułu czatu.
  • Bezpieczna współpraca dzięki wideokonferencjom i połączeniom VoIP, czatowi, udostępnianiu ekranu oraz innym funkcjom dostępnym na wszystkich urządzeniach i platformach.
  

Dodatkowe informacje: Michał Sobieski, Product Manager, Stovaris, m.sobieski@stovaris.pl