W ostatnich latach Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) wyraźnie zaznaczył swoją obecność na polskim rynku. Firma zbudowała sieci IP dla krytycznych systemów transportu kolejowego, drogowego, powietrznego oraz morskiego. Alcatel-Lucent Enterprise zamierza kontynuować swoją strategię, inwestując w kluczowe sektory działalności w Polsce i zwiększając udział w rynku rozwiązań sieciowych oraz chmurowych. Jednak, aby osiągnąć ten cel, producent musi nie tylko sprostać oczekiwaniom rynku, ale również wyróżniać się na tle konkurencji.

– Wielu dostawców oferuje osobne oprogramowanie do poszczególnych zadań: do monitorowania, do zarządzania siecią i do zabezpieczenia dostępu. Natomiast ALE w tych obszarach oferuje klientom rozwiązanie All-in-One, przeznaczone do konfiguracji, monitorowania oraz dostępu do sieci przewodowej i bezprzewodowej – tłumaczy Krystian Sokalski, Country Business Lead Central & Eastern Europe w Alcatel-Lucent Enterprise.

Wszystkie wymienione zadania są realizowane przez oprogramowanie OmniVista, które pozwala użytkownikom na szybkie uruchomienie spójnej, zautomatyzowanej i bezpiecznej sieci przewodowej i bezprzewodowej we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa. System objęty jest elastycznym modelem opłaty za licencje „Pay as you grow”, który obejmuje przełączniki, punkty dostępowe, a także urządzenia innych dostawców znajdujące się pod nadzorem.

Sieć się rozrasta i zmienia

Proces cyfryzacji zachodzący w większości firm oraz instytucji wiąże się z koniecznością podłączenia do sieci coraz większej liczby urządzeń. Jeszcze do niedawna lwia część personelu pracowała w biurze, a aplikacje znajdowały się na firmowych urządzeniach i lokalnych serwerach. W owych czasach zabezpieczenia bazowały na tzw. modelu zamku i fosy. W tego typu architekturze pierwszoplanową rolę spełniały firewalle oraz UTM-y, które powstrzymywały intruzów przed dostaniem się do wnętrza firmowej infrastruktury. Jednakże w obecnych realiach wielu pracowników znajduje się poza „zamkiem”. Oprócz tego w lawinowym tempie rośnie liczba urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Oba zjawiska prowadzą do tego, że „fosa” szybko traci na znaczeniu, bowiem napastnicy wcale nie muszą jej przekraczać, aby zdobyć „klucze do królestwa”.

Alternatywą dla przestarzałego modelu bazującego na firewallach i UTM-ach jest idea Zero Trust. Polega ona na tym, że organizacja wprowadza bardzo restrykcyjne wymagania wobec użytkowników firmowej sieci. Każda osoba, urządzenie oraz adres IP próbujący uzyskać dostęp do cyfrowych zasobów organizacji z założenia stanowi zagrożenie, dopóki nie udowodni, że jest inaczej. Alcatel-Lucent Enterprise należy do grona gorących orędowników tej koncepcji i właśnie na nich bazuje oprogramowanie OmniVista.

Jedną z zasad Zero Trust jest segmentacja sieci, która umożliwia zapobieganie atakom poprzez odseparowywanie od siebie poszczególnych grup urządzeń oraz nadawanie im konkretnych polityk dostępu. To odpowiedź Alcatel-Lucent Enterprise na popularyzację urządzeń IoT, które nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń, co sprawia, że są nie tylko podatne na działania hakerów, ale także mogą być użyte do przeprowadzania ataków w całej organizacji. Ciągły monitoring takich urządzeń pozwala na natychmiastowe ograniczenie możliwości ataku i ograniczenie „ruchu bocznego” w sieci tak, aby nie miały wpływu na inne podłączone systemy.

Alcatel-Lucent Enterprise jest dostawcą szerokiej gamy produktów sieciowych, takich jak przełączniki, punkty dostępowe czy systemy komunikacyjne. Niemniej rozwiązania hybrydowe OmniVista, obejmujące sieci LAN, bezprzewodowe sieci LAN, zabezpieczenia, ujednoliconą komunikację i współpracę, pozwala na prawdziwe przekształcenie technologii i dostosowanie się do realiów rynku.

Alcatel-Lucent Enterprise mocno stawia na współpracę z polskimi partnerami, stosując zasadę 6 P (People, Partner, Pipeline, Position, Proposal oraz Promotion). Model biznesowy producenta bazuje wyłącznie na sprzedaży przez sieć autoryzowanych partnerów.

– Zawsze byli, są i będą oni w centrum naszej strategii rozwoju i stanowią podstawę naszej działalności w Polsce i na świecie – podkreśla Krystian Sokalski.

Więcej informacji: