Zdaniem UOKiK operatorzy dopuścili się zmowy kartelowej – uzgadniali sposób postępowania wobec operatora telewizji mobilnej Info-TV-FM. Polkomtel, PTC, Centertel i P4 również startowały w konkursie na rezerwację częstotliwości dla telewizji komórkowej (DVB-H) jako konsorcjum Mobile TV, jednak przegrały rywalizację.

We wrześniu ub. roku prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia nielegalnego porozumienia pomiędzy czterema operatorami. Przeszukano siedziby firm, analizowano zamieszczane przez nie informacje. W wyniku postępowania urząd uznał, że operatorzy wymieniali między sobą poufne dane, uzgadniali działania wobec Info-TV-FM, wspólnie oceniali proponowane warunki, w porozumieniu między sobą publicznie kwestionowali ważność i wiarygodność oferty Info-TV-FM. Zdaniem UOKiK nielegalne porozumienie trwało dwa i pół roku i wstrzymało rozwój rynku hurtowego telewizji DVB-H.

Wszyscy uczestnicy kartelu otrzymali nakaz zaniechania nielegalnej praktyki oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 113 mln zł, w tym Polkomtel – 33,4 mln zł, Polska Telefonia Cyfrowa – 34 mln zł, Centertel – 35 mln zł, P4 – 10,7 mln zł.

Decyzja nie jest prawomocna. Operatorzy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.