Dahua Technology Poland zapowiedziała odwołanie od decyzji prezesa UOKiK, który zarzucił spółce zmowę z dystrybutorami, ustalanie cen i podział rynku. Nałożył na importera, jej dystrybutorów, jak również na kilku menedżerów w sumie 37 mln zł kar. Decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Dahua Technology Poland w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji informuje, że nie zgadza się z oceną UOKiK. Zapowiada, że skorzysta z prawa do odwołania.

Oświadczenie Dahua Technology Poland w sprawie decyzji Prezesa UOKiK nr DOK-5/2023
„Dahua Technology Poland jest rozczarowana treścią decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymaną 21/12/2023 i odwoła się od tej decyzji. Decyzja została wydana po zakończeniu postępowania, podczas którego Dahua aktywnie angażowała się i współpracowała ze wszystkimi odpowiednimi organami w tym z Prezesem Urzędu.
Jako firma oparta na przejrzystości i integralności, nie zgadzamy się z oceną postępowania dokonaną w decyzji.
Wysoko cenimy nasze relacje z polskimi klientami i użytkownikami końcowymi oraz pozostajemy oddani w dalszym dostarczaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań.”