Gigabyte ogłosił zgodność swoich płyt głównych z normami Energy Using Products.

Lista modeli spełniających te normy znajduje się pod adresem:

 

http://www.giga-byte.pl/global/pl/pages/mb_091126_eup/tech_091126_eup.htm