Wojciech Kostrzewa, który przez 13 lat był prezesem grupy ITI (2005 – 2018) oraz przewodniczącym rady nadzorczej TVN (2005 – 2017) został prezesem grupy informatycznej Billon. Dotychczasowy szef firmy, Andrzej Horoszczak, obejmie stanowiska Chief Technology Officer oraz Chief Visionary Officer.

Billon specjalizujący się w blockhain wyjaśnia zmianę rozwojem firmy i realizacją nowych strategicznych projektów. Podział ról będzie następujący: nowy CEO zajmie się bieżącym zarządzaniem spółką, pozyskiwaniem funduszy oraz budową strategicznej współpracy z partnerami w Europie i Azji.

Z kolei Andrzej Horoszczak zachowa pieczę nad obszarem technologii. Będzie odpowiedzialny za jej rozwój, zespół inżynierski, wdrożenia. Billon działa od 2012 r. Ma oddziały w Wielkiej Brytanii i USA. Opracował system natychmiastowych płatności oparty na rozproszonej księdze głównej.

Wojciech Kostrzewa jest m.in. członkiem rad nadzorczych spółek z grupy Ergo Hestia, Getin Holding, zasiada w radzie dyrektorów Stadler Rail, jest inwestorem Quedex Bitcoin Deriveratives Exchange. Jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu oraz wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan. Zainwestował w Billon w 2016 r. W latach 1990–2004 był kolejno prezesem Polskiego Banku Rozwoju i BRE Banku (dziś mBank) oraz kierował działalnością Commerzbanku w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.