Xopero obejmuje
rozwiązania do backupu lokalnego przeznaczone do serwerów QNAP NAS lub
instalowane w infrastrukturze IT klienta, produkty chmurowe oraz backup hybrydowy.

Włączenie
do naszej oferty rozwiązań Xopero jest kolejnym krokiem w budowaniu
kompleksowej oferty dla integratorów świadczących usługi na rzecz rynku SMB

– mówi Przemysław Kucharzewski, dyrektor operacyjny i członek zarządu Eptimo.