Brytyjska BBC otworzyła oferty w przetargu na świadczenie usług w zakresie wsparcia rozszerzenia zespołu inżynierów IT (Digital Engineering Augmentation) w Wielkiej Brytanii. Jako najkorzystniejsza w pierwszej z dwóch części postępowania przetargowego została wybrana oferta wrocławskiej spółki Spyrosoft.

Wybór przez BBC oferty złożonej przez Spyrosoft oznacza, że strony będą uprawnione do zawarcia umowy ramowej na 3 lata z opcją przedłużenia o kolejne dwa dwunastomiesięczne okresy. Przedmiotem umowy będzie świadczenie przez Spyrosoft usług w zakresie rozszerzenia zespołu inżynierów IT w BBC. Zawarcie finalnej umowy o współpracy tym zakresie jest uzależnione od zaakceptowania przez strony ostatecznych warunków umowy.

Oferta złożona przez Spyrosoft przewiduje współpracę w formule „Time and Material”, tzn. BBC będzie ponosił opłatę za faktycznie wykonaną pracę.

Potencjał przychodu z takiej współpracy w okresie obowiązywania umowy Spyrosoft szacuje do ok. 3,5 mln funtów (obecnie ok. 17,5 mln zł) w pierwszym roku współpracy oraz do ok. 10 mln funtów (ok. 50 mln zł) w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy, zależnie od przydzielenia prac przez BBC.

Spyrosoft ok. 85 przychodów generuje za granicą, w tym 28 proc. w Wielkiej Brytanii. W 3 kwartałach 2023 r. przychody grupy wyniosły w sumie 310,7 mln zł (+34 proc. r/r), a zysk netto 11,3 mln zł (-43 proc. r/r).