Przychody Naspersa w roku zakończonym 31 marca br. zwiększyły się o 6 proc., do 12,2 mld dol. W lokalnych walutach wzrost wyniósł 22 proc. Zysk w kluczowych segmentach zwiększył się natomiast o 21 proc. (49 proc. w walutach lokalnych).

Sektor e-commerce zwiększył obroty o 6 proc. (24 proc. w lokalnych walutach). do 2,65 mld dol. Zysk ze sprzedaży był ujemny – 693 mln dol. na minusie wobec -543 mln dol. rok wcześniej.

W przypadku e-commerce Naspers zamierza koncentrować się na rozwiązaniach mobilnych, poszerzaniu portfolio produktów i usług oraz liczby klientów. Informuje, że Allegro, które z platformy C2C przekształciło się głównie w B2C, jest obecnie w okresie transformacji w rynek, obejmujący także sprzedawców pierwszej grupy (1P), czyli producentów. 

Segment etail zwiększył sprzedaż o 12 proc. (27 proc. ). Według raportu finansowego eMAG, grupa do której należy Agito, zwiększyła marże dzięki lepszym warunkom dostaw.