Ustawa umorzeniowa obejmuje składki z działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy w latach 1999-2009 korzystali ze zbiegu tytułów do ubezpieczeń (z umową o pracę nakładczą, umową zlecenie i umową o pracę) albo zawiesili działalność. W 2009 r. ZUS zmienił interpretację przepisów i zaczął ścigać płatników, którzy opłacali daninę w korzystniejszej formie. Ubezpieczalnia żądała uregulowania należności wraz z odsetkami, liczonymi niekiedy za kilka lat.

Zgodnie z projektem ustawy zaległe – zdaniem ZUS-u – składki za lata 1999 – 2009 zostaną anulowane. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy jeszcze ich nie zapłacili (albo pieniędzy nie ściągnął komornik). Na umorzenie nie mogą liczyć m.in. jednoosobowe spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.