Grupa Transition Technologies osiągnęła w 2021 r. 487 mln zł przychodów ze sprzedaży (+35 proc. r/r). Zysk netto grupy był rekordowy i zamknął się w kwocie 42 mln zł, a EBITDA wyniosła 56 mln zł (wzrost o 35 proc. r/r dla obu pozycji).

Grupa koncentruje się na usługach integracyjnych, sprzedaży oprogramowania własnego, na outsourcingu oraz usługach zarządzanych – głównie dla dużych klientów z sektora energetycznego, utility, przemysłowego i farmaceutycznego. Startuje również w przetargach publicznych.

W TT ponad 50 proc. obrotów generują wdrożenia i usługi za granicą lub dla międzynarodowych korporacji. W sumie grupa zatrudnia ponad 2 tys. osób w 14 oddziałach w Polsce i 9 poza krajem.

Według zapewnień w ub.r. odnotowano też szybki wzrost wydzielonych z TT spółek działających w obszarach data science w medycynie oraz usług inżynierskich w automatyce i robotyce.

„Dziś największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo biznesu i spodziewane gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie dla gospodarki światowej” – mówi prezes Transition Technologies Konrad Świrski.

Skąd ta odporność

Mamy specyficznie dobraną, wyjątkową linię produktową i usługową oraz duży udział zamówień opartych o długoletnie umowy partnerskie z wiodącymi światowymi korporacjami. Wchodzimy w każdy kolejny rok z dużym udziałem gwarantowanych zamówień, niezależnych od zawirowań rynkowych. Dlatego uważam, że nawet silny kryzys gospodarczy na świecie nie zatrzyma naszego rozwoju” – utrzymuje prezes.

Nowa faza wzrostu: przejęcia i wejście w nisze

Lider grupy Transition Technologies ogłosił wejście w nową fazę rozwoju, w której kolejnym czynnikiem wzrostu będą przejęcia.

„Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z kilkoma interesującymi firmami w kraju i za granicą” – zdradza Konrad Świrski. Zapowiada też „zagospodarowywanie nowych nisz technologicznych”.

Grupa zamierza również nadal korzystać z koniunktury na rynku outsourcingu i usług zarządzanych.

„Zapotrzebowania na usługi w naszej opinii nie spowolni nawet obecna sytuacja geopolityczna” – uważa Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS, dostawcy outsourcingu IT.

Z kolei w Transition Technologies PSC (wdrożenia IoT, AR, PLM, Industrial Cloud i wspomaganie produkcji) zamówienia z Europy Zachodniej i USA są na rekordowym poziomie – tak utrzymuje szef tej spółki.

1 mld zł za kilka lat

 „Chciałbym, aby za kilka lat można było powiedzieć, że Grupa Transition Technologies jest nowoczesną międzynarodową grupą firm o polskich korzeniach, której obroty przekraczają 1 mld złotych” – podsumowuje prezes Świrski.