TD Synnex zainicjował jednorazowy program dobrowolnych odejść w USA dla współpracowników, którzy mają co najmniej 58 lat i co najmniej pięć pełnych lat pracy w firmie – poinformował rzecznik TD Synnex. – Ten program pozwoli nam usprawnić naszą działalność w zakresie obsługi naszych klientów i dostawców zgodnie z trudnościami makroekonomicznymi. Oferując program dobrowolnych odejść, jesteśmy w stanie docenić wkład i doświadczenie naszych najbardziej oddanych współpracowników, dając im możliwość rozważenia nowego rozdziału z dodatkowym wsparciem.

TD Synnex miał około 23 500 pełnoetatowych pracowników na całym świecie według stanu na 30 listopada 2022 r.