Syndyk ogłosił przetarg m.in. na 100 proc. udziałów w Invest Media II – spółce zależnej Domeksu – za blisko 7,5 mln zł, zabudowaną nieruchomość w Sandomierzu, wycenioną na ponad 3,6 mln zł, prawo użytkowania wieczystego gruntu z budynkiem handlowo-usługowym za cenę 550 tys. zł, działkę za 2 mln zł (w obu przypadkach w Sandomierzu). Do kupienia jest także udział w nieruchomości gruntowej w Warszawie – Białołęce (blisko 56 tys. m kw.) za 5,5 mln zł. 

Na sprzedaż również wystawiono znaki towarowe Avansu (wycenione w sumie na ponad 1,6 mln zł) i domenę internetową e-sklepu avans.pl za 65 tys. zł.

Na sprzedaż wystawiono także flotę samochodów Domeksu, w sumie za kilkaset tys. zł.

Oferty można składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Domeksu w Chmielowie. Ich otwarcie nastąpi 17 listopada br.

Domex jest w upadłości likwidacyjnej od maja br. W chwili upadłości wielkość długów spółki szacowano na ok. 380 mln zł.