AAW III, spółka, do której należy większość udziałów w ATM, dokonuje przeglądu opcji strategicznych. Wśród rozważanych możliwości jest sprzedaż wszystkich akcji spółki inwestorowi strategicznemu lub finansowemu. AAW III zamierza kontaktować się z wybranymi podmiotami – poinformował zarząd ATM.

Zarząd zastrzega, że przegląd opcji strategicznych może zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań. 

Przed miesiącem zarząd ATM poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem spółki. Wśród analizowanych wariantów miały być przejęcia, joint venture lub pozyskanie inwestora strategicznego. 

AAW III wraz z funduszem MCI.EuroVentures przejęły w ub.r. łącznie nad 94,5 proc. akcji ATM.

Informację o analizie sprzedaży ATM podano wkrótce po ogłoszeniu prognozy spółki na 2019 r. Przewiduje ona przychody ze sprzedaży na poziomie 148 mln zł oraz 58,5 mln zł zysku EBITDA. Oznacza to wzrost wobec 2018 r., gdy wyniki wyniosły odpowiednio 136,6 mln zł i 48,1 mln zł. W prognozie dla zachowania porównywalności pominięto wpływ wdrożenia standardu rachunkowości MSSF 16.