Hawe złożyło pozew o zapłatę 700 tys. zł przeciwko Wojciechowi Makuciowi, który od marca 2016 r. pełnił funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki. Domaga się odszkodowania za szkodę jaką poniosła. Dostała 700 tys. zł kary od Komisji Nadzoru Finansowego, za to, że zarządca (jak twierdzi spółka) nie przygotował sprawozdań finansowych. KNF wykluczyła także spółkę z giełdy.
 
Pozwany wcześniej pełnił funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym (od grudnia 2015 r.,  zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym (od stycznia 2016 r.), a następnie zarządcy Hawe (od marca 2016 r.) w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zarząd Hawe utrzymuje, że w postępowaniu sanacyjnym zarządca dopuścił się szeregu zaniedbań, zaniechań i nieprawidłowości. Spółka nie wyklucza kolejnych pozwów przeciwko niemu.KNF nałożyła za to karę w marcu br.

Prezes Hawe, Paweł Paluchowski, twierdzi, że decyzje podejmowane przez zarządcę prowadziły de facto do umorzenia restrukturyzacji. Przypomina, że spółka ma uchwaloną emisję ratunkową na spłatę wierzycieli i proces dopuszczenia prospektu w KNF.