Warszawski Sąd Okręgowy oddalił dwa wnioski o ogłoszenie upadłości Hawe SA. Zostały złożone przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz spółkę Olesińscy i Wspólnicy. Oddalono również zażalenie ARP na postanowienie sądu niższej instancji z 2017 r. o umorzeniu postępowania upadłościowego Hawe SA. Postanowienia są prawomocne.

W ub.r. sąd oddalił także wniosek ARP o upadłość Hawe Telekom – spółki z grupy należącej do Mediatela. Spółka złożyła w sądzie propozycje układowe, zakładające uregulowanie prawie 170 mln zł długów.

W ub.r. Mediatel oceniał działania państwowej agencji zmierzające do doprowadzenia do upadłości Hawe jako próbę wrogiego przejęcia majątku grupy, a zwłaszcza liczącej ponad 4 tys. km sieci światłowodowej należącej Hawe Telekom.