Komisja Nadzoru Finansowego bezterminowo wykluczyła Hawe z giełdy i nałożyła karę w wysokości 700 tys. zł. Decyzję uzasadnia kilkukrotnym naruszeniem przez spółkę ustawy o ofercie publicznej. Chodzi m.in. o nieprawidłowości w raportach giełdowych. Wskazuje przykłady sprawozdań finansowych z lat 2015 – 2017. Zdaniem KNF z powodu "rażących naruszeń" w raportowaniu uczestnicy rynku nie byli w stanie prawidłowo ocenić sytuacji spółki. Handel akcjami spółki na GPW był zawieszony od maja ub.r.

W lutym br. KNF nałożyła karę na prezesa Pawła Paluchowskiego, w wysokości 300 tys. zł, za brak publikacji raportów przez spółkę, czyli naruszenie obowiązków informacyjnych.

W lutym br. warszawski sąd oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości Hawe. Zarząd informował wówczas, że spółka pracuje nad nowymi propozycjami układowymi.

Do grupy Hawe należą m.in. działające na usług telekomunikacyjnych Mediatel i Hawe Telekom, która dysponuje liczącą ponad 4 tys. km siecią światłowodową. Spółki z grupą świadczą także m.in. usługi projektowe.