Umowa ramowa z bankiem obejmuje sprzedaż, dostawę, instalację i konfigurację urządzeń drukujących, dostawę materiałów eksploatacyjnych, dostawę i wdrożenie systemu MPS oraz usługi serwisowe w centrali PKO BP i oddziałach. Zgodnie z porozumieniem z B3System firma Komputronika będzie dostarczać sprzęt do banku i zbierać wycofywane urządzenia. Zajmie się także serwisem. Kontrakt zawarto na 2 lata. Szacunkowe przychody KEN z tytułu świadczenia usług w tym okresie wyniosą około 5 mln zł.

– Kontrakt jest tak skonstruowany, że jego wartość nie została ustalona. Według ostrożnych szacunków dla całego konsorcjum może przekroczyć 100 mln zł – poinformował Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.