Krakowski sąd rejonowy ogłosił upadłość Solidexu. Postanowienie wydano 24 lipca br. Wskazano sędziego komisarza i wyznaczono syndyka.

Już od kilku miesięcy pojawiały się sygnały o problemach spółki. Informowano o zwolnieniach i wygaszaniu oddziałów (krakowski integrator miał biura w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu). Nie uzyskaliśmy odpowiedzi od spółki na pytania o redukcję zatrudnienia i plany.

Solidex w latach 90-tych zdobył silną pozycję na rynku jako złoty (już od 1991 r.) partner Cisco. Współpracował ponadto z blisko 30 międzynarodowymi markami na różnym poziomie partnerstwa. Jego klientami były duże banki, operatorzy telekomunikacyjni, uczelnie i podmioty publiczne. Głównym udziałowcem Solidexu jest spółka AAT (blisko 62 proc. akcji), kierowana przez Zbigniewa Skotnicznego.

W ostatnim czasie dochodziło do zmian w zarządzie spółki. W ub.r. po kilku miesiącach odeszła Paulina Witkowska. Na początku roku dołączył Mariusz Starzewski. W tym roku zarząd opuścili Mariusz Starzewski i Józef Sikora. W zarządzie pozostawali ostatnio Jerzy Salamon (od czerwca br.) i dyrektor finansowy Tomasz Sochacki (od października 2018 r.).

Wyniki pod kreską

W minionym roku finansowym, zakończonym 30 września 2019 r., spadły obroty i rentowność spółki. Solidex wypracował 57,9 mln zł przychodów wobec 65,6 mln zł rok wcześniej. Strata na sprzedaży pogłębiła się do blisko -1,5 mln zł z -0,46 mln zł. Strata operacyjna wyniosła -2,14 mln zł (rok wcześniej było 0,71 mln zł zysku). Spółka miała -2,2 mln zł straty netto (rok wcześniej 0,37 mln zł zysku). Przepływy pieniężne były ujemne na poziomie przekraczającym -2,2 mln zł. Zwrot na kapitale własnym wyniósł -67,9 proc.

Zarząd informował, że miniony rok finansowy był rokiem „wytężonej pracy, szczególnie trudnej w czasie trwającego kryzysu i ciągle relatywnie niskich inwestycji”.

Przybliżając plany na rok 2019/2020 stwierdzono, że dla poprawy wyników spółki najważniejsze jest zwiększenie wolumenu sprzedaży.

„Spółka przeprowadziła reorganizację działu sprzedaży mającą na celu zintensyfikowanie sprzedaży i poprawę wyników finansowych. Firma będzie nadal inwestować w doskonalenie kadry oraz poszerzenie swego programu, w tym w zakresie własnych usług profesjonalnych” – zapowiadał zarząd w styczniu 2020 r.