Przewiduje się, że wielkość globalnego rynku Security Operations Center dostarczanego jako usługa (SOCaaS) wzrośnie z 6,7 mld dol. w 2023 r. do 11,4 mld dol. do 2028 r., tj. średnio o 11,2 proc. co roku (CAGR) – prognozuje MarketsandMarkets.

Wydatki na SOCaaS idą w górę ze względu na rosnącą złożoność cyberzagrożeń, trendy BYOD, CYOD i pracy zdalnej oraz złożoną reakcję na zagrożenia.

W ciągu najbliższych 5 lat najwięcej będzie wydawał na SOCaaS sektor prywatny – zakłada prognoza. Jest ku temu wiele powodów, jak wrażliwość danych przedsiębiorstw, znaczne zasoby finansowe, problemy związane z zarządzaniem ryzykiem, obowiązki w zakresie zgodności, potencjalny wpływ naruszeń na biznes, złożona infrastruktura, wdrożenie zaawansowanych technologii, koncentracja na zaufaniu klientów, ryzyko ze strony kontrahentów i partnerów oraz globalna działalność. To wszystko przyczynia się do zapotrzebowania na solidne cyberbezpieczeństwo.

Zdaniem MarketsandMarkets SOCaaS spełnia te potrzeby, zapewniając dostosowane rozwiązania bezpieczeństwa, monitorowanie podejmowania inicjatyw, szybką reakcję na incydenty i efektywną alokację zasobów. Firmy z sektora przedsiębiorstw priorytetowo traktują natomiast ochronę operacji i zaufania klientów.

Według branż, opieka zdrowotna zdaniem analityków będzie zwiększała wydatki na SOCaaS najszybciej w najbliższych latach i jest to kolejny rynek informatyczny, na które w ocenie firmy analitycznej podmioty medyczne powinny inwestować więcej niż inne sektory.

Jako powody wskazuje się m.in. konieczność ochrony wrażliwych danych pacjentów i przestrzegania rygorystycznych przepisów, zarządzanie transformacją cyfrową, zabezpieczanie urządzeń IoT w służbie zdrowia, zapewnianie bezpieczeństwa pacjentów, ochrona reputacji przed naruszeniami i ochronę krytycznych danych badawczych.