Resort finansów zapowiedział 15 nowych uproszczeń, które – jak obiecuje – zaoszczędzą przedsiębiorcom czas spędzany na załatwienie formalności, jak i poprawią płynność firm.

Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

  1. prostsze fakturowanie,
  2. przyjazne odliczanie VAT,
  3. VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
  4. VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
  5. poprawa płynności w mechanizmie podzielonej płatności i ulga za złe długi.

Kilka przykładów nowości

Podatnicy nie będą już musieli wskazywać przyczyny korekty faktur. Zrezygnowano z duplikatów faktur. Wydłużono możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki.

Zapowiedziano też zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. Ma to ułatwić i przyspieszyć zbiorcze korekty.

Łatwiejsze przelewy w split payment

Pakiet SLIM VAT 2 zakłada też poprawę płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu.

Mianowicie będzie można przelewać środki między rachunkami VAT przedsiębiorcy prowadzonymi w różnych bankach. Ponadto z konta VAT zostanie opłacony KRUS.

Uproszczenia w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

  • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
  • pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,
  • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

Obecnie ruszyły konsultacje w sprawie projektu.