"Polska znajduje się w ogonie państw członkowskich UE pod względem ucyfrowienia MŚP" – stwierdza raport banku Pekao. Wynika z niego, że poziom wykorzystania technologii cyfrowych przez polskie firmy mikro (do 9 pracowników) i małe (10-45 osób) jest bardzo niski. Np. nasz kraj zajmuje 25. miejsce w zakresie Wdrażania Technologii Cyfrowych (Integration of Digital Technology).

"Nowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko usprawniają komunikację i zarządzanie w przedsiębiorstwach, ale również np. pozwalają wykorzystywać analizę danych do budowania nowych lub ulepszonych produktów i usług, mają ogromny potencjał, by ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej mikro i małych firm." – stwierdza analiza.

Liczby pokazują, jak dużo jest jeszcze do zrobienia.

Mianowicie według raportu 9 proc. polskich firm mikro i małych wytwarza produkty lub usługi cyfrowe.

Większość przedsiębiorstw nie wykorzystuje zaawansowanych rozwiązań do usprawnienia procesów biznesowych.

Jedynie 19 proc. deklaruje, że korzysta z chmury do przechowywania danych lub usług SaaS.

Zaledwie 3 proc. polskich MŚP używa zaawansowanych usług chmury obliczeniowej, tzn. oprogramowania do księgowości, programów do zarządzania relacjami z klientami czy mocy obliczeniowej.

Dla porównania w „starej” Unii Europejskiej ten odsetek wynosi 15 proc., a wśród nowych państw członkowskich – 8 proc.

Polskie firmy mikro i małe rzadko sięgają po analizy Big Data. Tylko 15 proc. z nich zbiera i analizuje informacje o klientach wykorzystując technologie cyfrowe w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub usług.

Stosunkowo niewielu drobnych przedsiębiorców korzysta z rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą (37 proc.).
 
Jedynie jedna czwarta (25 proc.) pytanych przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż internetową. Ponad połowa wykorzystuje do tego zamówienia przez e-mail, a 14 proc. – przez aplikacje mobilne.

Zaledwie 5 proc. prowadzi sprzedaż towarów i usług online za granicą.

Mniejszość badanych (41 proc.) ma profil w mediach społecznościowych, a 36 proc. korzysta z pozycjowania stron www. Prawie co trzecie przedsiębiorstwo (29 proc.) wciąż wysyła oferty e-mailem.

Badanie w formie ankiety przeprowadzono we wrześniu i październiku 2017 r. Uczestniczyło w nim 6,2 tys. właścicieli mikrofirm i 671 małych firm.