Resort poinformował, że jednym z priorytetów na 2016 r. będzie badanie cen transferowych. I kw. 2016 r. ministerstwo poświęci na przygotowanie do akcji – skoncentruje się na poszerzeniu kadry i szkoleniach. Natomiast w II kw. ruszą kontrole. Według zapowiedzi fiskusa zostaną skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów.  

W wyniku zakończonych postępowań dotyczących cen transferowych i optymalizacji podatkowej kontrola skarbowa wykryła uszczuplenia podatkowe na sumę 834 mln zł – poinformował resort. W toku postępowań zidentyfikowano szereg technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych, których skutkiem był brak wykazywanych dochodów lub ich zaniżanie.

Największe wykryte nieprawidłowości dotyczyły sprzedaży udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – według kontrolerów w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu. Tym samym unikano powstania dochodu. Suma stwierdzonych zaniżeń podatku w tego tytułu wyniosła w ciągu minionego roku blisko 500 mln zł.

Następne w kolejności pod względem wielkości wykrytych, niezapłaconych podatków (300 mln zł) były jednorazowe umowy zawarte z akcjonariuszem. Ich celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a firma kontrolowana przez skarbówkę miała stratę. 

Inny sposób to m.in. ustalanie opłat licencyjnych przez zagranicznego udziałowca na takim poziomie, by firma w Polsce wykazała wyższe koszty. Kolejne pomysły na zaniżanie podatków to nieprawidłowy podział kosztów i alokacji zysków w podmiocie krajowym, udzielanie pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku.

Resort przypomniał, że firmy mogą składać korekty deklaracji podatkowych z poprzednich lat. Jeżeli w ten sposób poprawią nieprawidłowości polegające na zaniżeniu podatku, to w nagrodę zapłacą o połowę niższe odsetki od brakujących kwot. Jeżeli braki wykryje kontrola, nie mogą liczyć na wyrozumiałość.