Zarząd S4E poinformował, że wystąpił 3 grudnia br. z pozwem przeciwko partnerowi handlowemu. Oczekuje zapłaty 667,8 tys. dol. (ok. 2,47 mln zł) wraz z odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych. Jak podała spółka, należność dotyczy sprzedaży usług wsparcia serwisowego. S4E dodaje, że nie utworzył odpisu aktualizacyjnego na ww. kwotę, ale w przyszłości nie jest to wykluczone.

W III kw. 2020 r. S4E osiągnęło 28,7 mln zł przychodów i 208 tys. zł zysku netto przy 13,3-procentowej marży.