W III kw. 2020 r. S4E wypracowało 28,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. To o niemal jedną trzecią mniej niż przed rokiem. Tym samym obroty VAD-a zmniejszyły się o 13 mln zł.

Mimo sporego spadku przychodów S4E wypracował wyższy zysk brutto na sprzedaży niż w poprzednim roku – 3,8 mln zł wobec 3,5 mln zł.

Marża brutto wzrosła do 13,3 proc. z 8,4 proc.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w III kw. zwiększyły się, o 15 proc. do blisko 3,7 mln zł. Spadek nastąpił natomiast w podsumowaniu 3 kwartałów. Prawie 5-krotnie spadły koszty finansowe.

Zysk na działalności operacyjnej zwiększył się do 197 tys. zł ze 134 tys. zł.

Najbardziej zyskowny kwartał roku

Zysk netto zwiększył się do 208 tys. zł ze 123 tys. zł przed rokiem. Był to więc najbardziej zyskowny kwartał br. dla VAD-a. W II kw. br. był zysk na poziomie 24 tys. zł, a w I kw. br. – strata.

Zarząd komentuje, że w III kw. 2020 r. spółka kontynuowała działania w kierunku koncentracji na projektach charakteryzujących się wyższą marżą oraz na kontroli i redukcji kosztów.

Spadek przychodów wyjaśnia po części zaprzestaniem sprzedaży paneli PV. S4E zdecydował o zakończeniu działalności w obszarze energetyki odnawialnej, przez co w br. obroty są wyraźnie niższe niż w ub.r.

Zarząd zaznacza również, że spadło zadłużenie spółki, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów finansowych.

W III kw. 2020 r. S4E zatrudniał średnio 36 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Załoga zmniejszyła się więc w porównaniu z końcem III kw. 2019 r., gdy w spółce pracowało 47 osób na pełne etaty.