W I kw. 2020 r. S4E osiągnął 19 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli niemal dwa razy mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (37 mln zł).

Zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się natomiast w mniejszej skali, o 0,6 mln zł, do 2,5 mln zł, przez co wyraźnie poprawiła się marżowość – z 8,4 proc. w ub.r. do 13,3 proc. w br. Spadek zysku brutto na sprzedaży został skompensowany redukcją kosztów podstawowej działalności (sprzedaży i ogólnego zarządu) o 0,5 mln zł, do 2,9 mln zł. Mimo kosztów niższych niż w ub.r. VAD miał podobną stratę netto jak w ub.r. – 0,44 mln zł wobec blisko 0,4 mln zł.

Silny wzrost rentowności sprzedaży, widoczny już w wynikach za 2019 r., spółka wyjaśniała "powrotem do korzeni" – koncentracją na dystrybucji IT z wartością dodaną, na wysokomarżowych produktach i odejściem od projektów w obszarze efektywności energetycznej, co skutkowało również sporym zmniejszeniem przychodów.

Kurs na marże

VAD informuje, że w I kw. 2020 r. kontynuował działania w kierunku koncentracji na wysokomarżowych projektach oraz na kontroli i redukcji kosztów.

Spadek przychodów wyjaśnia natomiast ograniczeniem działalności w obszarze energetyki odnawialnej oraz spowolnieniem w sektorze publicznym, gdzie dochodzi do opóźnień realizacji projektów.

Covid-19 również odcisnął piętno na wynikach S4E. Ograniczenia wprowadzone w marcu br. wpłynęły na terminy realizacji części usług serwisowych oraz szkoleń.

Zarząd podkreśla natomiast znacznie niższy poziom zadłużenia, co przełożyło się na mniejsze koszty finansowe spółki.