Grzegorz Warzocha złożył rezygnację z funkcji w radzie nadzorczej S4E. Odejdzie z rady z dniem 30 kwietnia br.

Grzegorz Warzocha jest radcą prawnym, ma własną kancelarię. Zasiadał w radzie nadzorczej S4E od grudnia 2019 r. Wszedł również do rady nadzorczej iSource, a w lutym 2020 r. objął stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Był również członkiem zarządu Roseville.

W latach 2001 – 2006 był dyrektorem departamentu prawnego TP SA (Orange), pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek z grupy. Od 1996 do 2001 r. pracował jako koordynator zespołu doradców prawnych w PTK Centertel.