W 2018 r. wzrosły przychody ze sprzedaży spółki Euro-net, do której należy sieć RTV Euro AGD. Wyniosły 6,87 mld zł wobec 6,039 mld zł w 2017 r., co oznacza poprawę o 13,7 proc.

Według sprawozdania finansowego spółki gros obrotów detalista wypracował na sprzedaży towarów – 5,84 mld zł (+14,2 proc. r/r). W pozostałym ponad miliardzie złotych wpływów w ub.r. największy udział miały usługi reklamowe – 616,3 mln zł oraz usługi pośrednictwa ubezpieczenia – 251,4 mln zł. Dużo mniejsze wpływy przyniosła np. instalacja sprzętu (prawie 15 mln zł w 2018 r.) i usługi transportowe (20,7 mln zł).

W porównaniu z 2017 r. po stronie kosztów operacyjnych ponad dwukrotnie wyższe były odpisy aktualizujące. W 2018 r. wyniosły 3,44 mln zł, w tym dotyczące zapasów towarów – 1,97 mln zł i należności – 1,47 mln zł. Rozwiązano natomiast odpisy aktualizujące na sumę 235 tys. zł.

Znacznie spadły koszty finansowe spółki, głównie dzięki niższym odsetkom od kredytów i leasingu – wyniosły 7,9 mln zł wobec 10,3 mln zł przed rokiem.

Zysk brutto Euro-netu wyniósł w 2018 r. 155,34 mln zł wobec 150,53 mln zł w 2017 r., co oznacza wynik wyższy o 3,2 proc.

W 2018 r. otwarto 23 sklepy. Ponieważ niektóre zamknięto, liczba placówek sieci RTV Euro AGD zwiększyła się ze 267 do 277 na koniec grudnia 2018 r.