W 2021 roku największą część ruchu w sieciach mobilnych w naszym kraju generować będą treści wideo. Będą one stanowić 81 proc. całego ruchu. Dostęp do sieci będzie się odbywał głównie za pomocą smartfonów. Za ich pośrednictwem będzie realizowane 76 proc. ruchu. Transfer danych będzie prowadzony głównie po sieciach 4G. W 2021 roku obsłużą one 94 proc. tego ruchu. Użytkownicy korzystać będą głównie z aplikacji w chmurze. Za cztery lata generować one będą 93 proc. ruchu danych w sieciach mobilnych w Polsce.

Do 2021 roku tempo wzrostu ruchu danych w polskich sieciach mobilnych będzie, zdaniem ekspertów Cisco, dwa razy większe niż ruchu w stacjonarnych sieciach IP. W skali globalnej ilość danych przesyłanych w sieciach mobilnych stanowić będzie jedną piątą całkowitego ruchu IP.