Resort finansów rozbudowuje infrastrukturę pamięci masowych. Otwarto oferty w przetargu na dostawę obiektowego systemu składowania danych o pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB. Wykonawca zajmie się też wdrożeniem i udziałem gwarancji na okres 59 miesięcy (blisko 5 lat).

Dodatkowo opcja zamówienia obejmuje m.in. rozbudowę dostarczonego systemu o kolejne od 150 do 450 TB oraz świadczenie usług asysty technicznej w czasie do 600 godz.

Centrum Informatyki Resortu Finansów na sfinansowanie zamówienia wraz z opcją gotowe jest przeznaczyć 4,13 mln zł brutto.

W tym na zamówienie podstawowe zarezerwowano 2 mln zł, na rozbudowę systemu w opcji – 1,84 mln zł, a na asystę techniczną – 254 tys. zł.

Ceny w większości ofert okazały się znacznie niższe od budżetu założonego przez centrum informatyczne fiskusa.

Oferty złożyli:
Wasko (699 tys. zł)
Decsoft (2,04 mln zł)
Konsorcjum Computex i NeckerIT (2,28 mln zł)
Matic (4,64 mln zł)
Symmetry (2,26 mln zł)

Kryteria wyboru stanowią:

  • cena (60)
  • dostarczenie dodatkowej przestrzeni (ponad wymagane 450 TB) obiektowego systemu składowania danych o pojemności 150 TB wraz z licencjami (30)
  • wbudowane mechanizmy redukcji danych, w tym co najmniej kompresja danych (5)
  • wbudowana możliwość integracji z aplikacjami za pomocą protokołu HDFS (5).

Wymagana pojemność (900 TB łącznie z opcją) musi być zapewniona bez wykorzystania mechanizmów redukcji danych (np. deduplikacji, kompresji) i po zastosowaniu protekcji. Urządzenie powinno umożliwiać replikację w technologii rozproszonego klastra pracującego w trybie active/active.

W przypadku dysków dostarczone rozwiązanie ma wykorzystywać mechanizmy protekcji danych RAID-6 lub Erasure Coding (EC) lub Replication Factor dla dysków SSD, SATA, SAS i SAS-NL. Oczekiwana jest skalowalność do minimum 100 PB oraz dostępność z pomocą interfejsów 10 Gb lub 25 Gb.