Związek Cyfrowa Polska przesłał do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do projektu Strategii Cyberbezpieczen´stwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.

 

Potrzebne są polskie certyfikaty

Organizacja branżowa rekomenduje wprowadzenie programów edukacyjnych, które zwiększałyby wiedze? konsumentów o zagrożeniach i ochronie sprzętu przed atakami. Radzi także opracowanie wytycznych dla administracji w zakresie bezpieczeństwa IT, dotyczących przetargów i zamówień publicznych. Zdaniem związku wymogiem powinno stać się? także to, z˙e administracja publiczna wykorzystuje tylko sprzęt elektroniczny posiadający specjalny krajowy certyfikat bezpieczeństwa. Cyfrowa Polska uważa, że powinien on zostać wprowadzony przez polski rząd.

Lepsza współpraca firm i urzędów

W ocenie organizacji należy doprecyzować model współpracy firm z samorządami, podmiotami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi m.in. „w doborze, wdrażaniu i utrzymaniu środków technicznych zwiększających cyberbezpieczen´stwo, w tym korzystania z nowoczesnych i bezpiecznych modeli przetwarzania w chmurach obliczeniowych, tworzenia bezpiecznych aplikacji oraz korzystania z bezpiecznych systemów mobilnych”.

Jak zaznacza prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik w piśmie do ministra Marka Zagórskiego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa to wspólne wyzwanie dla państwa i sektora prywatnego. „W naszej ocenie zapewnienie cyberbezpieczeństwa będzie efektywne jedynie przy szerokiej współpracy ekspertów z doświadczonych firm działających w tym obszarze” – uważa organizacja branżowa.

Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać

Związek zwraca też uwagę na potrzebę doprecyzowania kwestii finansowania celów zawartych w strategii.

„Cyberbezpieczeństwo powinno być zarówno dla administracji publicznej, jak również dla przedsiębiorców i wszystkich obywateli kwestią nadrzędną, dlatego należy zainwestować wszelkie, możliwe środki z budżetu państwa, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu” – czytamy w opinii związku.

Prezes Michał Kanownik zaznacza, że trudno założyć – jak jest w strategii – iż przyje?te rozwiązania nie spowodują? dodatkowych skutków finansowych dla sektora finanso´w publicznych. Przypomina, że kilka miesięcy temu Komisja Europejska w nowym programie wspierającym cyfryzację w krajach Unii na lata 2021-2027 założyła, że na budowanie cyberobrony i unijnego sektora bezpieczeństwa cyfrowego oraz finansowanie urządzeń i infrastruktury cyberbezpieczeństwa trzeba będzie przeznaczyć 2 mld euro.

„Z całą pewnością są to koszty, które warto ponieść. Bo inwestycje w cyfryzację i cyberbezpieczeństwo są niezbędne do dalszego rozwoju innowacji i nowoczesnej gospodarki konkurencyjnej dla Europy i Świata” – argumentuje prezes związku.