Wrocławski sąd apelacyjny rozstrzygnął przetarg na świadczenie usług wsparcia, modyfikacji i rozwoju Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK).

W postępowaniu ogłoszonym w końcu sierpnia br. na realizację zamówienia przeznaczono 36,6 mln zł brutto. Wykonawcy zaoferowali jednak realizację za dużo niższe kwoty.

Wpłynęły dwie oferty z następującymi cenami:
S&T Services Polska – 30,63 mln zł
KBJ – 25,2 mln zł.

Wybranym wykonawcą została warszawska spółka KBJ.

Kryteria wyboru stanowiły: cena (60), oraz kryteria pozacenowe (40), jak doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia i certyfikaty.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług w zakresie oprogramowania w obszarze merytorycznym (SAP Biznes), w tym są m.in. szkolenia, wsparcie administratorów, wsparcie wdrożeniowe, modyfikacja i rozbudowa systemu, usługa autoryzacji, w maksymalnym wymiarze 70 tys. roboczogodzin do fakultatywnego wykorzystania przez zamawiającego. Do tego dochodzi utrzymanie i zarządzanie – płatne ryczałtem miesięcznie.
Wymagane jest też udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na produkty. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Umowa zostanie zawarta na 4 lata.

Zamówienie nie obejmuje utrzymania i rozwoju infrastruktury, natomiast wykonawca jest zobowiązany do współpracy z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.