Straż Graniczna rozbudowuje swoje systemy teleinformatyczne. W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem wsparcia (30 listopada br.) do części posiadanych licencji na oprogramowanie, zamierza wykupić prawa do ich aktualizacji do najnowszych wersji na kolejne 3 lata.

Planuje też dokupić pakiety wsparcia konsultantów, menadżerów projektów i architektów oraz kolejne licencje – prawo do korzystania z usług chmurowych.

Straż Graniczna potrzebuje przede wszystkim praw do aktualizacji licencji wolumenowych Microsoftu. Przetarg na „zakup licencji, oprogramowania oraz praw do aktualizacji oprogramowania” podzielono na trzy części.

Ponad 41 mln zł w budżecie
Straż Graniczna zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego: 41.333.906,46 zł, w tym:
część nr 1 – 39.143.876,70 zł
część nr 2 – 1.525.165,56 zł
część nr 3 – 664.864,20 zł.

Oferty złożyło 5 wykonawców

W sumie Straż Graniczna wyda mniej niż założony budżet – 39,3 mln zł, mimo że oferty w cz. 2 i 3 przekroczyły przygotowaną kwotę.

Wybrani wykonawcy:
w części nr 1: Crayon Poland, z ceną brutto 36.759.614,96 zł;
w części nr 2: Computex, z ceną brutto 1.667.625,39 zł;
w części nr 3: Matic, z ceną brutto 885.600,00 zł.

W cz. 1 Straż Graniczna najwięcej potrzebuje praw do aktualizacji licencji wolumenowych Microsoftu, takich jak WINENTperDVC ALNG SA MVL (11,5 tys.), CoreCAL ALNG SA MVL UsrCAL (7,5 tys.) oraz subskrypcję na desktopowy system operacyjny (7,5 tys.), CoreCAL ALNG SA MVL DvcCAL (3,5 tys.) i CISSteStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic (2656 szt.).

W porównaniu do aktualnie posiadanych licencji Straż Graniczna dorzuca m.in. pakiet subskrypcji platformowej usługi hostowanej (180 szt.), subskrypcję zintegrowanego środowiska programistycznego, system bazodanowy.

W sumie w tej części przedmiotem zamówienia jest ponad 34 tys. szt. – głównie praw do aktualizacji – 23 produktów.

Kilkanaście tys. PC z Windows 10

Straż Graniczna informuje, że obecnie posiada kilkanaście tysięcy ustandaryzowanych pod względem oprogramowania stanowisk komputerowych dla funkcjonariuszy i pracowników. Standaryzacja komputerów obejmuje system Windows 10 Enterprise wraz z pakietem MDOP, .NET Framework 4.0, 4.5.x/4.6.x/4.7.x, 4.8.x klienta System Center Configuration Manager (SCCM).

Ogromna większość komputerów jest podłączona do usługi katalogowej Active Directory w wersji
dla Windows Server 2019 (planowana jest migracja na wyższą wersję).

Zdecydowana większość serwerów Straży Granicznej jest monitorowana przez System Center Operations Manager (SCOM). Z kolei zwirtualizowane poprzez Hyper-V serwery tworzą chmurę prywatną, zarządzaną przez Virtual Machine Manager (VMM). Samodzielnie opracowywany jest system centralnej bazy danych.