Acer poinformował utworzeniu nowej spółki zależnej, Enfinitec B.V., której zadaniem jest świadczenie usług posprzedażowych dla urządzeń elektronicznych. Enfinitec działa już w ośmiu krajach, rozszerzając swoje portfolio poza produkty Acera i obsługując różne marki.

W lipcu 2023 r. we Wrocławiu została założona spółka z o.o. Enfinitec Poland, w której 100 proc. udziałów ma Acer Europe.

Enfinitec zatrudnia ponad tysiąc pracowników w ośmiu lokalizacjach w różnych krajach. Wśród nich jest centrum logistyczne części zamiennych we Wrocławiu. Firma usługowa kontroluje również 8 punktów naprawczych w regionie EMEA i centra obsługi klienta w 22 językach.

W 2014 r. Acer powołał spółkę Sertec360, oferującą naprawy różnych produktów, rozszerzając zakres usług poza IT. Producent twierdzi, że dostrzegł potencjał obsługi posprzedażowej firm zewnętrznych i dlatego zdecydował o utworzeniu odrębnego podmiotu zależnego, jakim jest Enfinitec.

Koncern podkreśla tym samym swoje zaangażowanie w wydłużenie cyklu życia produktów i zrównoważony rozwój.

Acer zamierza kontynuować rozwój Enfinitec, przekształcając ją w odrębną spółkę zależną, rozszerzając działalność na nowe rynki i obsługując inne sektory” – zapowiada Emmanuel Fromont, prezesa Acer EMEA.