Trzeba pilnie zawiesić stosowanie przepisów podatkowych Polskiego Ładu do 1 stycznia 2023 r. – apeluje do rządu Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe organizacje biznesowe w Polsce.

„W obliczu ryzyka związanego ze stosowaniem wadliwych przepisów Polskiego Ładu oraz szkodliwymi efektami chaotycznych prób ich pospiesznej naprawy, uważamy, że opóźnienie w ten sposób terminu wejścia w życie zmian podatkowych jest najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji” – uzasadnia organizacja.

Jak zauważa, już pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów podatkowych ujawniły poważne problemy ze stosowaniem ich w praktyce i nawet podatnicy wskazywani jako beneficjenci aż do rozliczenia rocznego PIT w 2023 r. muszą liczyć się ze zwiększonymi obciążeniami fiskalnymi.

Natomiast przedsiębiorcy – płatnicy podatku dochodowego – zostali z dnia na dzień obarczeni obowiązkiem podwójnego obliczania zaliczek i przebudowy dopiero co zmienionych systemów księgowo-płacowych.

To może być dopiero początek problemów

Rada obawia się, że to co widać teraz, to dopiero przygrywka przed serią kolejnych kłopotów.

Przedsiębiorcy i specjaliści podatkowi nie mają wątpliwości, że obecne problemy to dopiero początek” – zauważa organizacja.

W kolejnych tygodniach w kolejce czekają: obliczenie w nowym systemie i wypłata wynagrodzeń pozostałych grup pracowników, rozliczenie pierwszych zaliczek na PIT od dochodów przedsiębiorców oraz naliczenie i odprowadzenie składki zdrowotnej na nowych zasadach.

Patrząc na to co się dzieje w ostatnich dniach, obawy organizacji biznesowych, że na przedsiębiorców czekają kolejne miny wydają się uzasadnione.

„Problemy interpretacyjne, pułapki i ryzyka dla podatników przy stosowaniu pozostałych przepisów, nawet tych, które wprowadzają dodatkowe ulgi, zaczną wychodzić na jaw dopiero w następnych miesiącach” – uważa rada.

Krytykuje pośpiech w konstruowaniu przepisów, nieodpowiednie konsultacje społeczne, króciutkie vacatio legis – czyli to, na co już wiele razy zwracano uwagę w poprzednich miesiącach. Zresztą apele do władz o pohamowanie się i uruchomienie Polskiego Ładu w 2023 r. też już były.

„Tak głębokiej i daleko idącej zmiany w systemie podatkowym nie da się wprowadzać z dnia na dzień, bez czasu na odpowiednie przygotowania po stronie nie tylko podatników, ale również administracji skarbowej” – zauważa Rada Przedsiębiorczości.

Apel podpisały: Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Banków Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego.

Pracownicy skarbówki również nie mają lekko

Nawiasem mówiąc, z medialnych informacji wynika, że także pracownicy KAS są zagubieni, na co wskazują listy jakie kilka dni temu opublikował związek zawodowy Związkowa Alternatywa – po tym jak zdecydowano, że urzędy skarbowe uruchomią działające do godz. 19 infolinie dla podatników z informacjami ws. Polskiego Ładu.

„Wprowadzono wielki bubel pod nazwą Polski Ład, a odpowiedzialność zrzuca się na barki na samym dole (…) Jesteśmy załamani. Dzwonią płatnicy z różnymi naprawdę ciężkimi pytaniami. Nie mieliśmy żadnych wielkich szkoleń, tylko materiały do zapoznania się” – pisze osoba utrzymująca, że pracuje w IAS w Bydgoszczy.

Z kolei w piśmie do premiera organizacja Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej twierdzi, że „jako profesjonalni pracownicy urzędów skarbowych nie jesteśmy w stanie z pełnym przekonaniem informować obywateli o nowych rozwiązaniach”. Wskazuje na niejasne i nieprecyzyjne przepisy, apeluje do MF o przygotowanie ostatecznego ich kształtu i wykładni.

„Ogromne problemy z płaceniem podatków przez przedsiębiorców”

Konfederacja Lewiatan punktuje skandaliczną w jej ocenie komplikację przepisów podatkowych, co powoduje „ogromne problemy z płaceniem podatków przez przedsiębiorców i pracowników (do których rozliczenia wymagane jest profesjonalne wsparcie doradców podatkowych i księgowych, znających dziesiątki tysięcy interpretacji przepisów wydawanych przez ministra finansów). To powoduje frustracje wszystkich, którzy muszą ten ciężar wziąć na siebie” – twierdzi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy organizacji.

Apeluje do rządu o szybkie naprawienie rażących błędów.

„Przez niewłaściwy sposób przygotowania i popełnione błędy w Polskim Ładzie, straciliśmy na lata szansę reformy systemu podatkowego” – uważa Konfederacja Lewiatan.