Vercom, spółka dostarczająca rozwiązania chmurowe w modelu CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), według wstępnych szacunków w 2022 r. osiągnęła ponad 260 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 45 proc. r/r. Marża brutto zwiększyła się ponad 2-krotnie, do blisko 116 mln zł.

Skorygowana EBITDA osiągnęła wartość ponad 55 mln zł, odnotowując 45 proc. wzrost r/r.

Skokowy wzrost wyników to efekt m.in. realizacji strategii międzynarodowego rozwoju i integracji przejętych spółek.

W 2022 r. Vercom za ok. 400 mln zł (84,1 mln euro) przejął amerykańską firmę MailerLite wchodząc na światowy rynek.

Polska firma zapowiedziała, że dzięki zakupowi dołącza do grona globalnych graczy CPaaS i będzie mogła konkurować z takimi potentatami w branży, jak Twilio czy Sinch.

Tym niemniej do rozmiarów Twilio, które jest nr 1 na rynku CPaaS, polskiej spółce jest daleko. Amerykański potentat rocznie osiąga 3,8 mld dol. przychodów (wg danych za 2022 r.). Szwedzka firma Sinch ostatnio miała natomiast 2,6 mld dol. obrotu.

Rozwojowi graczy w tym segmencie powinien natomiast sprzyjać wzrost rynku CPaaS i coraz większy tort do podziału. W 2021 r. Synergy Research przewidywało, że do 2025 r. globalny rynek usług Communication Platform-as-a-Service powiększy się niemal trzykrotnie, do 14 mld dol.

W ciągu ostatniego roku Vercom zwiększył liczbę klientów trzykrotnie – obecnie ma ich ponad 66 tys. w 180 krajach, a USA są dla niego głównym rynkiem zagranicznym. Grupa ma ponad 300 pracowników w 30 lokalizacjach na świecie. Ostatnio sfinalizowała zakup litewskiej grupy Mir.

Prezes Vercomu Krzysztof Szyszka liczy na utrzymanie tempa wzrostu polskiej spółki w kolejnych latach.

Dynamiczny wzrost skali działalności, poparty rosnącymi wynikami finansowymi daje nam pewność, że strategia oparta na międzynarodowej ekspansji przynosi oczekiwane rezultaty” – twierdzi szef Vercomu.

Strategia firmy koncentruje się obecnie na wzmacnianiu obecności na międzynarodowym rynku zarówno w obszarze usług kierowanych do MŚP, jak i do dużych klientów.