Komenda Główna Policji prowadzi kolejny przetarg na kamery nasobne (można je umieścić na mundurze). Potrzebuje 3,1 tys. kamer w 70 lokalizacjach w całym kraju. Dodatkowe może zamówić w opcji.

Na realizację zamówienia policja przygotowała 23,21 mln zł brutto.

Wykonawcy będą zobowiązani do realizacji zadania „pod klucz”, łącznie z montażem i uruchomieniem urządzeń i systemów we wskazanych lokalizacjach, w oparciu istniejącą lokalną infrastrukturę.

Oferty złożyli

Cena oferty brutto (zł)W tym zamówienie podstawowe (zł)Okres gwarancji
Enigma Systemy Ochrony Informacji24 014 274,0020 907 911,4636 miesięcy
Konsorcjum Intertrading Systems Technology i ITS Solutions22 115 400,0019 254 666,0060 miesięcy

Kamery, macierze, stacje dokujące, software…

Policja potrzebuje kamerek Full HD z możliwością zmiany rozdzielczości na 720p25 lub 720p30, o czułości min. 0,5 lux, z połączeniem ze stacją dokującą. Odporność to minimum IP66.

Niewymienna pamięć wewnętrzna musi pozwalać na rejestrację co najmniej 24 godz. nagrań w jakości 720p25 lub 720p30 albo 1080p25.

Do kamer wymagane jest ponadto zaplecze, m.in. wielostanowiskowe stacje dokujące, stanowisko RAW ze stacją roboczą i monitorem, macierz z min. 2,5 TB pojemności na każde 5 kamer w danej lokalizacji, przełącznik sieciowy, UPS, zestaw mobilny do zgrywania, w tym laptop z oprogramowaniem wymaganym jak dla stanowiska RAW i in.

Kryteria wyboru to cena (40), okres gwarancji (20) i usprawnienia techniczne (40).

W kryterium usprawnienia techniczne oczekiwanych jest kilka rzeczy. Jest to pamięć wewnętrzna, niewymienna przez użytkownika, o pojemności wystarczającej na ciągłą rejestrację nagrania.

Enigma zaoferowała minimum 29 godz. w jakości co najmniej 720p25 lub 720p30, a konsorcjum – 24 godz. w jakości 720p30.

Wytrzymałość baterii w trybie buforowania obaj zamawiający określili na 12 godz.

Kolejne wymaganie to niezawodność złącza w gnieździe stacji dokującej do podłączenia kamery. Obie firmy oferują powyżej 20 tys. cykli połączenie-rozłączenie.

Inne kryterium w ramach usprawnień technicznych, które spełniają obie firmy, to stacja dokująca wraz z kamerą, pozwalająca na zainstalowanie w typowym stojaku 19 cali, tak aby na każde 4U wysokości przypadało średnio minimum 6 kamer przy montażu jednostronnym.

Wymagany okres realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.