Wdrożenia rozwiązania nastąpi w ciągu 110 dni roboczych, zaś maksymalna łączna wartość zamówienia wynosi ok. 1,6 mln zł brutto.  Przedmiotem umowy jest budowa systemu służącego do wspomagania procesu zarządzania projektami zgodnie z elementami metodyki Prince2 i Agile. W ramach realizowanego kontraktu Symmetry odpowiada za opracowanie analizy, dostarczenie infrastruktury technicznej, w tym sprzętu i licencji oprogramowania. 

Spółka wykona również prace związane z instalacją i konfiguracją infrastruktury technicznej oraz przeprowadzi integrację dostarczonego rozwiązania ze środowiskiem informatycznym klienta. Wdrożone rozwiązanie zostanie objęte dwuletnim okresem gwarancji. Zgodnie z postanowieniami umowy Symmetry będzie również świadczyć usługi utrzymania i rozwoju systemu przez okres 24- miesięcy. 

Warto podkreślić, że wdrożenie będzie realizowane w oparciu o technologię polskiego producenta oprogramowania – firmy P2ware. Oprócz Symmetry ofertę złożyła firma Enovatio.