Centrum Informatyki Resortu Finansów zadbało o serwis pogwarancyjny wdrożonych w infrastrukturze CIRF macierzy Hitachi i Huawei. Rozstrzygnęło przetargi dotyczące obu rozwiązań. Wartość wybranych ofert przekracza w sumie 20 mln zł brutto.

W postępowaniu na serwis dla macierzy Hitachi jedyną ofertę, o wartości 17,47 mln zł, złożyło Wasko.

Resort liczył na nieco tańsze usługi w tym zakresie – na realizację zamówienia chciał przeznaczyć maksymalnie niecałe 15,5 mln zł.

CIRF postanowiło jednak powierzyć Wasko rolę wykonawcy, akceptując podane przez spółkę maksymalne wynagrodzenie. Należność będzie wypłacana kwartalnie w 12 równych transzach, w ramach 3-letniej umowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu technicznego dla infrastruktury macierzowej Hitachi Vantara.

Informatyczna jednostka resortu finansów rozstrzygnęła także przetarg na świadczenie usługi serwisu technicznego dla infrastruktury macierzowej Huawei, używanej przez CIRF.

Tutaj z kolei jedyną ofertę złożyło Symmetry, o wartości 3,19 mln zł brutto, i ono też zostało wybrane wykonawcą.

Integrator zmieścił się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 3,33 mln zł.

W obu przypadkach kryteriami wyboru były: cena (60) i czas naprawy błędu krytycznego (40).

Wasko przyznano punkty jedynie za cenę (choć była wyższa niż w budżecie zamawiającego) i zero pkt za czas naprawy błędu. Natomiast Symmetry uzyskało pełne 100 pkt w wynikach.