Dzisiaj tj. 21 września 2020 r. Grupa Iliad złożyła ofertę przejęcia 100 proc. akcji spółki Play Communications SA (PCSA), właściciela 100 proc. udziałów w P4, które jest operatorem sieci Play.

W ramach tej oferty Iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami Play Communications – Kenbourne Invest II oraz Tollerton Investment Ltd., zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego (40,2 proc. akcji). Złożona oferta zapewni Iliad większościowy udział miejsc w radzie dyrektorów PCSA, która jednogłośnie zagłosowała za jej przyjęciem. Złożona oferta wymaga teraz jedynie zgody Komisji Europejskiej – komunikuje spółka.

Grupa Iliad jest operatorem telekomunikacyjnym z centralą we Francji. Zatrudnia 11 tys. pracowników. Ma 26 mln klientów we Francji i Włoszech. W 2019 r. wypracowała 7,8 mld euro przychodów. Zapowiada, że pomoże Play w rozwoju na rynku mobilnym i przyspieszeniu cyfrowej dystrybucji oferty.

Jak ujawnił dziś PCSA, wstępną niewiążącą ofertę otrzymał 10 sierpnia 2020 r.

Oferta za prawie 10 mld zł

W ramach oferty Iliad Purple (spółka zależna Iliad SA) ogłosiła wezwanie na sprzedaż 100 proc., czyli ponad 245 mln akcji Play Communications w cenie 39 zł za szt. Przekłada się to na wartość ponad 9,9 mld zł. Stawka jest o blisko 40 proc. wyższa niż wycena spółki w piątek (18.09). Rozliczenie transakcji jest planowane 25 listopada br.

Według Iliad wartość transakcji to niemal 3,5 mld euro, w tym ok. 1,2 mld euro to wierzytelności Play.

Sieć Play działa od 2007 r. Obecnie ma ponad 15 mln abonentów. W 2019 r. Play Communications wypracował ponad 7 mld zł przychodów.

Play: jesteśmy podobni

Rada dyrektorów spółki oraz zarząd Play uważają, że obie firmy mają wiele podobieństw. Wskazują m.in. na silne marki, tę samą historię – obie firmy weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacyjne jako ostatni gracze, a od tamtej pory rozwijały się szybko i obu udało się zostać liderami na swoich rynkach.

Zdaniem zarządu Play i Iliad mają wiele synergii, które dotyczą m.in. najbardziej efektywnej struktury kosztów w sektorze telekomunikacyjnym, elastyczności biznesowej, kreatywności oraz dynamiki działania.

„Jesteśmy przekonani, że Iliad wesprze Play w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na polskim rynku oraz w inwestycjach w rozwój usług telekomunikacyjnych w Polsce” – twierdzi zarząd Play.

„Przed nami wiele ekscytujących wyzwań na polskim rynku, takich jak: rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Cieszymy się, że będziemy mogli podjąć te wyzwania z naszym nowym przyszłym udziałowcem” – komentuje Jean-Marc Harion, prezes zarządu Play.

“Dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultra-szybkich usług szerokopasmowych, co do których Iliad wniesie swoje doświadczenie” – twierdzi Thomas Reynaud, prezes zarządu grupy Iliad.