Play poinformował, że spółka zależna P4 złożyła deklarację korygującą rozliczenie CIT za 2014 r.

Korekta ta odzwierciedla ustalenia doręczonego 13 listopada 2020 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń, prowadzonej przez mazowiecki UCS.

Otóż jak poinformowano, UCS za prawidłowe uznał rozliczenia Play z tytułu opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. Play 3GNS (spółka zajmuje się działalnością rachunkowo-księgową i doradztwem podatkowym).

UCS: odliczyliście za dużo

Skarbówka zakwestionowała natomiast 25,5 mln zł odliczenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych. Kontrolorem nie spodobała się również wysokość i charakter opłat licencyjnych ponoszonych wcześniej na rzecz spółki Play Brand Management Ltd. z siedzibą na Cyprze. W konsekwencji UCS stwierdził, iż Play niezasadnie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 25,5 mln zł.

Play nie sprzeciwił się skarbówce

Play zdecydował się nie kwestionować ustaleń UCS. Jak wyjaśnia, nie skutkuje to obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowych – z uwagi na rozliczenie straty z lat ubiegłych.

Jednocześnie spółka zapowiedziała, że wniesie o umorzenie postępowania przed sądem administracyjnym, dotyczącego rozliczeń CIT za 2013 r. W ocenie Playa sprawa ta utraciła istotne znaczenie z uwagi na ustalenia kontroli CIT za 2014 r.

Spółka dodaje jednakże, że ustalenia kontrolerów ws. CIT za 2014 r. mogą wpłynąć na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach. Skutkiem może być obowiązek zapłaty co najmniej 29 mln zł daniny plus odsetki.

Play w listopadzie br. zostało przejęte za blisko 10 mld zł przez francuską grupę iliad.