Informatyczna jednostka resortu finansów odkryła karty w kolejnej rozgrywce, obejmującej duże zakupy sprzętu. Po postępowaniu na zakup drukarek, otwarto oferty w przetargu na dostawę 26 tys. monitorów (24 i 27 calowych), w które zostaną wyposażone służby skarbowe w całym kraju.

Na sfinansowanie zamówienia Centrum Informatyki Resortu Finansów zamierza przeznaczyć 23,4 mln zł brutto. Sumę cen jednostkowych oszacowano na 1800 zł.

Jest miejsce dla 7 wykonawców

W przetargu ogłoszonym w końcu grudnia 2020 r. rywalizuje 15 podmiotów – 11 samodzielnie startujących firm oraz 4 konsorcja. Szansę na kontrakt ma blisko połowa oferentów. CIRF zamierza zawrzeć umowę ramową na 3 lata z maksymalnie 7 wykonawcami.

Oferty złożyli:
Immitis (1795,80 zł)
Konsorcjum Grupa E i Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas (1626,06 zł)
Konsorcjum Intaris i Egida IT Solutions (1503,06 zł)
Perfect Displays (3248,43 zł)
Spire (1512,90 zł)
Wasko (oferta o wartości 23,15 mln zł)
Computex (1504,29 zł)
NTT Technology (1432,95 zł)
MBA System (1505,52 zł)
Bechtle Direct Polska (1863,49 zł)
Galaxy Systemy Informatyczne (1511,67 zł)
Virtual Technologies IT (1520,28 zł)
Konsorcjum Innovation in Technology i Towarzystwo Handlowe Alplast (1601,46 zł)
Suntar (1499,37 zł)
Konsorcjum Maxto ITS i Maxto (1509,21 zł).

Kryteria udzielenia zamówienia są następujące:
cena (60)
dodatkowy okres gwarancji ponad 36 miesięcy (32)
dostarczenie sprzętu spełniającego wymagania normy TCO (8)

Wszyscy wykonawcy zaoferowali dwa dodatkowe lata gwarancji ponad 36 miesięcy.

Niemal wszyscy deklarują dostarczenie sprzętu spełniającego wymagania normy TCO. Wyjątkiem jest NTT Technology (spółka zależna NTT System), które zaproponowało 24-calowe panele bez TCO, ale też najniższą cenę w stawce.

Co ciekawe, sporo podmiotów zaproponowało zbliżone ceny, oscylujące wokół 1,5 tys. zł (8 ofert mieści się w przedziale cenowym ok. 20 zł).

Zamówienie obejmuje 11 tys. monitorów LED 27 cali oraz 15 tys. monitorów LED 24 cale.

Służby skarbowe oczekują 11 tys. 27-calowych monitorów LED o rozdzielczości minimum 2560 x 1440 pikseli, oraz 15 tys. 24-calowych Full HD lub wyższej jakości. Matryce muszą być matowe.

Wymagany jest czas reakcji minimum 6 ms, jasność 250 cd/mkw, kontrast 1000:1 i kąty widzenia minimum 170/170 st. Monitor powinien mieć co najmniej jedno złącze HDMI oraz jedno DVI lub D-Sub (dopuszczalna jest przejściówka).

Ponadto urządzenie musi spełniać wymagania określone w obwieszczeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z września 2019 r. (dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Będą kontrolować na nowym sprzęcie
Zakupy pozwolą skarbówce zmodernizować sprzęt w całym kraju. Monitory zostaną dostarczone do 16 izb administracji skarbowej w miastach wojewódzkich, do Krajowej Szkoły Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej oraz do Ministerstwa Finansów, a także do samego zamawiającego, czyli Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu.