Ramowy kontrakt został podpisany 9 grudnia z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Określa on warunki udzielania i realizacji zamówień na zakup od NTT i WebTrade Center stanowisk dostępowych, konsol dyspozytorskich, kart inteligentnych i czytników kart, które zostaną wykorzystane do tworzenia zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego (umożliwi przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń na nr 112 i inne numery alarmowe). Zgodnie z umową CPI MSWiA może zamówić w konsorcjum sprzęt o wartości do 53,7 mln zł netto w ciągu 3 lat. Jest to kwota orientacyjna, określająca górną granicę zobowiązań, ich wartość może być niższa. Na podstawie kontraktu w miarę potrzeb będą udzialane szczegółowe zamówienia. Jeśli konsorcjum nie zrealizuje należycie zapisów umowy albo od niej odstąpi, zapłaci karę umowną w wysokości 5 proc. wartości kontraktu brutto.

Po upublicznieniu informacji o porozumieniu z MSWiA akcje NTT w dniu 10 grudnia podrożały o 6,5 proc. Na koniec sesji na warszawskiej giełdzie papiery spółki kosztowały 1,14 zł.