Walne zgromadzenie akcjonariuszy NTT System powołało radę nadzorczą spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.  

Powołania otrzymały wszystkie osoby, które aktualnie zasiadają w radzie. Są to: Przemysław Fabiś (obecnie przewodniczący rady nadzorczej NTT System, prezes i wspólnik spółki PF Advisory Services), Davinder Singh Loomba (obecnie wiceprzewodniczący i jeden z głównych udziałowców spółki – ma 23,89 proc. kapitału i głosów).

Powołania otrzymali także aktualni członkowie rady nadzorczej: Janusz Cieślak (prezes stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu), Grzegorz Kurek (prezes spółki Kurek i Tryboń), Andrzej Rymuza (wiceprezes Wasko).