Andrzej Gibas został nowym dyrektorem zarządzającym SAP Polska. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, zarządzania popytem i dostaw w sektorze IT. Zastąpi stanowisku szefa firmy Kingę Piecuch, która w maju br. awansowała w europejskich strukturach korporacji.

Andrzej Gibas przed przejściem do SAP przez kilka miesięcy był dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu Cybercom. Wcześniej przez 5 lat pracował w Microsofcie (2013-2018), ostatnio pełniąc funkcję dyrektora sprzedaży w obszarze usług finansowych, produkcji i handlu detalicznego. Był również dyrektorem sprzedaży w Oracle (2010 – 2013). Spędził 11 lat na stanowiskach menedżerskich w IBM, a wcześniej w Xerox (1995 – 1999).

Ukończył studia na Wydziale Automatyki i Elektrotechniki Politechniki Świętokrzyskiej oraz studia w zakresie handlu międzynarodowego na SGH w Warszawie.

Nowy szef SAP w Polsce w poprzednich firmach zajmował się wsparciem lokalnych klientów z sektorów usług finansowych, produkcji i handlu detalicznego w transformacji cyfrowej, zwłaszcza w projektach w modelu chmurowym. Do jego największych osiągnięć zaliczono pierwsze masowe wdrożenia chmury publicznej w sektorze usług finansowych.

Jak mówi Andrzej Gibas, celem SAP na lokalnym rynku jest wsparcie nowych impulsów rozwojowych, innowacji i transformacji polskich firm w obliczu wyzwań związanych ze zmianami gospodarczymi.

"Bez względu na to, czy nasz polski klient to firma z sektora MŚP czy wielkie przedsiębiorstwo, staje przez podobnymi wyzwaniami. Są to m.in. wyższe koszty pracy, coraz trudniejszy dostęp do specjalistów, rosnące wymagania ze strony cyfrowego konsumenta czy partnerów biznesowych. Aby sprostać światowej konkurencji, polskie firmy muszą przekształcać się w inteligentne przedsiębiorstwa, działać lepiej i zwinniej." – twierdzi dyrektor zarządzający SAP Polska. – "Moim celem i zadaniem jest, by dalej rozwijać i rozszerzać nasz ekosystem klientów i partnerów." – dodaje.