Od 1 października br. zmienią się szefowie spółek grupy 3S. W 3S S.A. ze stanowiska prezesa zarządu ustępuje Jacek Groyecki, współwłaściciel i współzałożyciel firmy. Jego miejsce zajmie Piotr Pawłowski, dotychczas wiceprezes odpowiedzialny w grupie za sprzedaż.

W 3S Data Center funkcję prezesa przejmie Monika Roś-Gruszczyk, dotąd członek zarządu spółki. Zastąpi na tym stanowisku Zbigniewa Szkaradnika, także współtwórcę i akcjonariusza grupy 3S.

– Zmianę planowaliśmy od dłuższego czasu – zapewnia Jacek Groyecki, dotychczasowy szef grupy 3S – Po 18 latach budowania grupy, przygotowanie i wdrożenie strategii na kolejny okres – lata 2019 – 2022, postanowiliśmy powierzyć młodszym kolegom.

Zarówno Jacek Groyecki jak i Zbigniew Szkaradnik mają dalej wspierać firmę jako doradcy zarządu.

– Będziemy rozwijać się w stronę zaawansowanych rozwiązań, wspierających realizację wizji biznesowych naszych klientów – zapowiada Piotr Pawłowski, nowo powołany prezes 3S S.A. – Zapowiada wykorzystanie połączenia kompetencji, własnej infrastruktury telekomunikacyjnej i klastra centrów danych.

– Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rozwoju usług centrów danych, w szczególności kompleksowych rozwiązań łączących infrastrukturę i usługi IT – mówi Monika Roś-Gruszczyk, która zajmie stanowisko prezesa w 3S Data Center. Firma stawia na rozwój zespołów inżynierskich oraz autorskie rozwiązanie chmury dla biznesu.

W skład grupy 3S wchodzą: założona w 2002 r. 3S S.A. i jej spółki zależne: 3S Data Center, powstała w 2011 r. oraz krakowska 3S Fibertech, przejęta w 2016 r. W latach 2007 – 2018, w strukturach grupy znajdowała się także spółka SGT, która lipcu 2018 r. mieniła właściciela na gdyńską Vectrę.

Akcjonariuszem większościowym w grupie 3S jest od 2015 r. fundusz Enterprise Investors. Pozostałymi akcjonariuszami są współtwórcy grupy – Zbigniew Szkaradnik, Wojciech Apel i Jacek Groyecki.