Obecnie obowiązujący próg rozliczeń gotówkowych wynosi 15 tys. euro. Ministerstwo podkreśla jego ‚nagminne wykorzystywanie’ (w domyśle: w nieuczciwych celach). Twierdzi, że obniżenie progu do 15 tys. zł będzie pełniło ważną funkcję prewencyjną.

‚Zmiana wpłynie pozytywnie na wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami oraz zmniejszanie szarej strefy. W efekcie przyczyni się do zwiększenia dochodów budżetu państwa oraz ograniczenia fikcyjnych transakcji w tym wyłudzeń VAT i prania brudnych pieniędzy’ – poinformował resort w komunikacie.

Nowa regulacja znalazła się w projekcie, który zmienia obecnie obowiązujące przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Został on skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Znaczne obniżenie progu płatności gotówkowych ministerstwo wyjaśnia także trendem widocznym w innych państwach Unii. Zaznacza, że w niektórych krajach limit jest dużo mniejszy, niż w polskiej propozycji. Np. we Włoszech wynosi 1 tys. euro, w Grecji – 1,5 tys. euro, a w Belgii – 3 tys. euro. 

Wcześniej resort zapowiedział szereg zmian, które mają ograniczyć wyłudzenia VAT-u. Wśród nich jest likwidacja tzw. odwróconego VAT-u, poszerzenie zasady solidarnej odpowiedzialności za uregulowanie podatku niemal na wszystkie kategorie towarów (gdy sprzedający nie zapłaci VAT-u, skarbówka może obciążyć podatkiem nabywcę), wprowadzenie zasady rozdzielonej płatności (cena netto i VAT są wpłacane na osobne rachunki).