Gabos Software, spółka zależna Wasko, została pozwana przez Podkarpackie Centrum Medyczne. W pozwie złożonym w rzeszowskim sądzie okręgowym zamawiający domaga się zapłaty przez spółkę 3,1 mln zł w związku z realizacją umowy na e-usługi, obejmującej dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania.

W tym 1,8 mln zł w żądanej kwocie to wynagrodzenia wypłacone Gabos Software przez zamawiającego za wykonanie pierwszego etapu umowy, a 1,35 mln zł to naliczona kara umowna.

W ocenie zarządu Gabos Software pozew jest bezzasadny, a oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez Podkarpackie Centrum Medyczne w maju br. jest bezskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych.

Oferty za 4,5 mln zł i 5,8 mln zł

Umowę w sprawie realizacji zamówienia zawarto po przetargu, przeprowadzonym w ub.r. Wybór Gabos Software jako wykonawcy ogłoszono na początku października 2021 r.

Spółka zależna Wasko złożyła ofertę o wartości 4,5 mln zł. Konkurentem w tym postępowaniu był Comarch Healthcare, którego oferta opiewała na 5,85 mln zł. Cena miała 80 proc. wagi przy wyborze, a 20 proc. – długość gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gabos zaoferował 7 lat gwarancji, podczas gdy spółka medyczna Comarchu 5 lat.

Warto odnotować, że obie oferty wyraźnie przekroczyły budżet Podkarpackiego Centrum Medycznego przygotowany na realizację zamówienia, wynoszący 3,5 mln zł. Tym niemniej zdecydowano się powierzyć realizację Gabos Software.

Zamówienie obejmuje m.in. modernizację sieci, zasilania, serwerowni, komputery, serwery do wirtualizacji i backupu, macierze, przełączniki, firewalla i różne oprogramowanie (do backupu, wirtualizacji, dziedzinowe, OS).