Zamówienie podzielono na dwie części (każda warta ok. 2,45 mln zł). Pierwsza obejmuje przygotowanie analizy usług na platformę ePUAP. Wykonawca musi m.in. zebrać dane źródłowe i opisać proces realizacji wdrożenia. Druga część dotyczy przygotowania aplikacji do świadczenia usług, a także ich utrzymanie i aktualizację. Wykonawca jest m.in. zobowiązany przygotować oprogramowanie do instalacji usługi przez dowolny urząd i przeprowadzić testy w środowisku platformy ePUAP.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 3-letnie doświadczenie ‚w wykonywaniu świadczeń okresowych i ciągłych’. Jeśli jest krótsze, przedsiębiorca musi udokumentować co najmniej 5 wykonanych usług o łącznej wartości minimum 100 tys. zł brutto, polegających m.in. na biznesowej analizie organizacji. Zainteresowani realizacją drugiej części zadania, którzy nie mają 3-letniego stażu, powinni mieć w swoim dorobku 5 wdrożeń o łącznej wartości co najmniej 1,5 mln zł brutto, polegających na budowie aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii XML, xForms, WebServices, BPML, Adobe Livecycle Reader Extensions oraz LiveCycle Forms.

Wadium dla obu części przetargu wynosi 70 tys. zł. Oferty zostaną otwarte 16 września. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 lata.